Tlačová správa

Volanie po zvýšení bezpečnosti na slovenských školách stále hlasnejšie zaznieva z rôznych oblastí verejného života. Pojem „bezpečné školy“ rezonuje tak v odborných kruhoch či médiách, ako aj vo vyhláseniach zástupcov a zástupkýň štátnych inštitúcií. Kvalita vzdelávacieho systému sa totiž dotýka každého, nielen ľudí, ktorí priamo na školách pôsobia či rodičov školopovinných detí. Priamo vplýva na budúcu generáciu a na stav spoločnosti, ktorej celková úroveň je priamo závislá na kvalite vzdelávania.

Práve preto vznikla Iniciatíva #načúvajmesi, ktorá spojila viaceré občianske združenia, centrá poradenstva a prevencie v Bratislave a mnohých odborníkov a odborníčky v oblasti duševného zdravia wellbeingu a vzdelávania v školách pre spoločný cieľ a tým je bezpečie v školách.

Načúvanie druhému je podľa organizátorov iniciatívy základom dobrých, podporujúcich a rešpektujúcich medziľudských vzťahov. Predídeme tak zvyšovaniu sociálno-patologických javov ako šikana, drogy, depresivita či samovraždy. Riešenia v podobe prítomnosti policajtov na školách, kamier a detekčných musí rovnakou mierou sprevádzať zvýšenie psychologickej bezpečnosti škôl.

Ak nerátame spánok, strávi dieťa v škole až 40% aktívneho dňa. Spolu s ním v škole podobne dlho trávia čas aj ľudia, ktorí deti vzdelávajú – učiteľky a učitelia, vychovávateľky a vychovávatelia, špeciálni pedagógovia a pedagogičky, asistenti a asistentky učiteľov, školskí psychológovia a psychologičky, ale aj ľudia vo vedení škôl a v iných profesiách. Je to obrovské množstvo času, kedy škola zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života všetkých zúčastnených.

Iniciatívu Načúvajme si víta aj Ministerstvo školstva SR, pre ktoré je posilneniu bezpečného prostredia škôl a prevencie dôležitou výzvou na najbližšie obdobie.

 

Pdf verzia na stiahnutie: https://nacuvajmesi.sk/wp-content/uploads/2024/04/TS_kv.pdf

Plná verzia tlačovej správy (obsahuje profily iniciátorov a vyjadrenie Zuzany Kanócz k spotu): https://nacuvajmesi.sk/wp-content/uploads/2024/04/TK_dv.pdf

Video k iniciatíve nájdete TU: https://www.youtube.com/watch?v=u7cjsTkMVjs&t=1s